Seznam připravovaných výběrových řízení

Datum Čas Název výběrového řízení Vyhlašovatel Stav Možnosti
25.04.2020 12:00 Realizace vybraných stavebních objektů a provozních souborů stavby "Zapojení sondy Mikulov 5" - SO 02 MaR, SO 03 ŘS, SO-03 CCTV a PZTS MND a.s. Probíhá
24.04.2020 12:00 Zapojení sondy Mikulov 5, SO_02 Elektrorozvody a uzemnění MND a.s. Probíhá
17.04.2020 12:00 Výroba Měrné testovací jednotky plynu (MTJP) MND a.s. Probíhá
06.04.2020 14:00 ARMATURY pro akci OTNICE 101 MND a.s. Probíhá zobrazit bližší informace k výběrovému řízení zobrazit žádost k výběrovému řízení
06.04.2020 12:00 Poptávka trubní materiál na akci Otnice 101 MND a.s. Probíhá
zobrazit legendu